Hoppa till textinnehållet

Kamerabevakning

I gårdsbutiken och vid vårat lager av kött utför vi kamerabevakning. Anledningen till detta är att förhindra stöld av varor då vi har självbetjäning i gårdsbutiken och den många gånger är obemannad.

Den 1 augusti 2018 började den nya kameraövervakningslagen GDPR att gälla. Vi utför kamerabevakning utan ljud. Uppgifterna lagras 3 månader. Vi kan även komma att dela uppgifterna med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@ejmunds.se 

Du når vårt dataskyddsombud på tel. 070-2124836. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.