Hoppa till textinnehållet

Inga anmärkningar på hantering av gödsel och vatten!

Ingen fara för grundvattnet står det äntligen i dagens tidning! http://helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=6193350

I går var Miljö & Hälsa här för tredje gången och den här gången var även pressen på plats. Skönt att reda ut allt!

För de som inte känner till bakgrunden så fick våra grannar problem med vattnet i början av juli. De var här och berättade det för att det inte skulle bli något prat bakom vår rygg. Att de uttalade sig i tidningen var nog mest för att skynda på inkoppling av kommunalt vatten. Olyckligtvis så blev det stora rubriker om att Ejmunds förstörde vattnet i Roma.
Vi beklagar verkligen att de har fått dåligt vatten då det är det viktigaste livsmedlet vi har! Vi själva har godkänt vatten och kommer att fortsätta att göra allt vi kan för att förhindra nedsmutsning.

Vi började i januari att undersöka ifall vi kan anlägga en våtmark i vår hage. Den kommer att bli på ca 1 ha och dit kommer vi då att leda dagvatten från gårdsplan och tak för att eliminera avrinning till diken. Glädjande nog fick vi positivt besked från Länsstyrelsen i går att vi kan börja gräva för dammen!

Maud